(85) 833 27 38

Rekrutacja

Wyniki Rekrutacji do Internatu na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że w I Terminie Rekrutacji do Internatu ( na podstawie złożonych Wniosków oraz Deklaracji na rok szkolny 2023/24), Wszystkie Osoby Zostały Przyjęte.

Uwaga! Dysponujemy jeszcze Nieznaczną Ilością Wolnych Miesc. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer:

(85) 833 27 37

Prosimy o zgłaszanie ewentualnej rezygnacji aby dać potencjalnym kandydatom możliwość ubiegania się o miejsca do zamieszkania.

Zasady Rekrutacji dla Kandydatów do Internatu (skrót)

Rekrutacja młodzieży do internatu w roku 2023r. rozpoczyna się od 12 czerwca i trwa do 14 lipca 2023r. do godz. 12.00

Weryfikacja Wniosków oraz przyznanie miejsc w Internacie odbędzie się 14 lipca 2023 r. po godzinie 12.00., informacja dnia następnego zamieszczona na stronie internatu.

Rekrutacja Uzupełniająca ( w przypadku wolnych miejsc ) trwa do 18 sierpnia 2023 r. do godz.14.00. Rozpatrzenie wniosków dnia 21.08.2023 o godz.12.00., informacje w tym samych dniu godzina 14.00.

Wniosek o przyjęcie do internatu można złożyć w Sekretariacie Szkoły lub u Kierownika Internatu. Druki wniosków o przyjęcie dostępne w Sekretariacie Szkoły, internacie lub do pobrania w dziale Dokumenty.

Uwaga! W rubryce : informacja o miejscu nauki wpisujemy szkołę i profil klasy, o którą uczeń się ubiega ( nie ta, którą ukończył)

Listy osób przyjętych, na podstawie ustalonych kryteriów, będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej. Informacji udzielamy telefonicznie pod numerami szkoły i internatu zamieszczonymi na stronie internetowej.

Aby zamieszkać w Internacie, wykonaj 3 Proste Kroki

Pobierz Wniosek

Pobierz odpowiedni wniosek o przyjęcie. Mozna to zrobić w Sekretariacie szkoły, Internacie, lub w dziale: Dokumenty

Wypełnij Wniosek

W odpowiednich rubrykach prosimy podać, Klasę, Profil oraz Nazwę Szkoly , do której bedzie uczęszczał kandydat.

Złóż Wniosek

Wypełniony Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub w Internacie.

Zobacz na Yotube