Internat Z.S. Nr4
im. Ziemi Podlaskiej

w Bielsku Podlaskim

Wyniki rekrutacji do Internatu
na rok szkolny 2019/2020

Wszystkie wnioski o przyjęcie do internatu oraz deklaracje dotyczące kontynuacji mieszkania w internacie na rok 2019/20, Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie. Jednocześnie informujemy o braku wolnych miejsc

Wnioski składane w drugim terminie rekrutacji (do 29.08), będą rozpatrzone w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie. Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie nam ewentualnej decyzji o rezygnacji.

obrazek

.......

Pożegnanie Absolwentów

Dnia..... jak co roku, żegnalismy naszych absolwentów. Młodsi koledzy z tej okazji przygotowali część artystyczną. Wychowankowie kończący szkołę z łezka w oku mogli powspominać swój pobyt oglądając prezentację zdjęć.